01.12.2022
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,277,750 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Konkurs szopek 2020 -

KONKURS SZOPEK 2020.
ORGANIZATOR: GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM,
HONOROWY PATRONAT: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józef Tobiasz
Ze względu na okres pandemii i spowodowanymi nią ograniczeniami tegoroczny konkurs szopek ma nieco inne zasady niż w latach poprzednich.
KATEGORIE: klasy 0 - 4 SP - prace indywidualne i zbiorowe – (rodzinne ) oraz klasy 5 - 8 SP prace indywidualne i rodzinne. (Rodzina – osoby zamieszkujące wspólnie gospodarstwo domowe)
ZASADY KONKURSU: Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami. Uczestnicy – dzieci i młodzież oraz ich rodziny z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem. Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 18 grudnia 2020 ( piątek ) w najbliższej placówce GOK-u ( po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 18 440 15 27). Prace zostaną opublikowane wraz z danymi: imię i nazwisko oraz miejscowość wykonawcy ( wykonawców) umieszczone na stronie internetowej GOK i naszym profilu facebook.
Prosi się o dokładne podpisanie prac. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym.
ZASADY OCENY: Każda dopuszczona do konkursu szopka (zgodna z powyższymi zasadami) zostanie wyróżniona oraz będzie mogła otrzymać punkty z uzyskanych „lików” na naszym profilu facebookowym. Szopki z największą ilością „lików” w danej kategorii zostaną nagrodzone dodatkowo.
Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi w styczniu, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Forma wręczenia nagród zostanie dostosowana do panujących wówczas zasad. Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 2021r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008