01.12.2022
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,277,777 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Świąteczny konkurs literacki.
"Święta? Święta... Święta!!!
Opowiedz nam swoją magiczną historię"'

Jakie mogłyby być Święta? Zastanów się , uruchom wyobraźnię i napisz nam swoją świąteczną opowieść. Opowiedz o marzeniach, o tym co niekoniecznie się wydarzyło ale mogłoby się zdarzyć;) O magii Świąt i o tym co jest dla Ciebie najważniejsze, najcenniejsze.....

Do pobrania Regulamin wraz Załącznikiem nr.1.Regulamin konkursu

1.Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
2. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych gm. Gródek n/D w dwóch kategoriach: klasy (IV - V ) i klasy (VI-VIII).
3. Zasady uczestnictwa:
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora samodzielnej pracy dotąd niepublikowanej w innych konkursach, związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia. To powinna być wasza własna prawdziwa lub wymyślona historia świąteczna.
- Prace
min. 1 strona A4, czcionka 12- kategoria młodsza kl. IV- V SP,
min. 2 strony A4, czcionka 12 – kl. VI-VIII SP,
napisane w formie opowiadania, można wzbogacić ilustracjami.
Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy danych autora: imię nazwisko, adres szkoły, nr telefonu i adres e-mailowy oraz zgody opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zgody na nagranie nagrodzonego tekstu i opublikowanie go na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatorów konkursu, (zał.nr1).
Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem.
Termin składania prac:
Prace należy wysyłać do 18 grudnia 2020r. na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem
33-318 Gródek n/D 28
lub na adres mailowy gbp_grodek@onet.eu
Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu,
- zgodność z tematem,
- poprawność ortograficzna, stylistyczna i językową.
Zasady przyznawania nagród:
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem.
Uczestnicy wyróżnionych prac konkursowych otrzymają nagrody niespodzianki a za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapraszamy:)
Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość:)))


Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Ja , niżej podpisany/a:.....................................................................................
zamieszkały/a:...................................................................................
telefon: ....................................... , e-mail: ……………………………………………
rodzic ucznia....................................................................................
Klasy................................................................................................ korzystając z przysługujących mi praw rodzicielskich, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie literackim
„Święta?, Święta....Święta!!!!
Opowiedz nam swoją wyjątkową, magiczną historię"
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, publikację jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej .
Wyrażam zgodę na publiczne odczytanie nagrodzonej pracy konkursowej i nagraniu online, które będą upublicznione na stronach internetowych Organizatorów.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami konkursu.
………………………………………………….
/ data i podpis /

Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008