16.01.2019
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

5,999,050 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

KONKURS "NASZA, NIEPODLEGŁA"
REGULAMIN KONKURSY ”NASZA, NIEPODLEGŁA” pod patronatem Wójta Gminy Józefa Tobiasza

Regulamin Konkursu „Nasza niepodległa 2018”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem i Gminna Biblioteka Publiczna.
Cele konkursu:
•uczczenie100-lecia odzyskania niepodległości,
•kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
•wzbudzenie zainteresowania historią Gminy Gródek n.Dunajcem,
•wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów,
•rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień literackich, plastycznych i fotograficznych.
Opis konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Gminy Gródek n.D.
Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
I kategoria-literacka,
II kategoria-wizualna.

Charakterystyka kategorii:
•kategoria literacka-należy napisać opowiadanie inspirowane postacią lub wydarzeniem historycznym (mile widziane związki z regionem).
Praca powinna liczyć maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego; czcionka 12 Times NewRoman (30 wersów na stronie).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadani. Dopuszcza się także prace literackie pisane wierszem.
•kategoria wizualna – obejmuje pracę plastyczną albo fotograficzną, albo kolaż wybranego miejsca, budynku, krajobrazu Gródek nad Dunajcem ukazującego piękno małej ojczyzny.
Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż 20 na 30 cm (A4). Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Prace fotograficzne mogą być kolorowe, czarno-białe oraz w sepii.
Zdjęcia należy wywołać oraz dostarczyć w formacie cyfrowym na płycie CD. Uczestnicy wykonują jedną pracę w wybranej przez siebie dziedzinie. Jeden uczeń może przygotować prace w dwóch kategoriach (literackiej i wizualnej). Uczestnicy wszystkich kategorii powinni do prac dołączyć koperty ze swoimi danymi osobowymi ( imię i nazwisko, szkoła, adres, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna).
Prace należy wysyłać do 20 kwietnia 2018 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem, dostarczyć osobiście pod wskazany adres lub do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, połączone z wernisażem nadesłanych prac, odbędzie się w maju. O dokładnym terminie i miejscu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Zasady oceniania prac
Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
•zgodność z wymaganiami konkursowymi,
•kreatywność,
•estetyka wykonania (kategoria wizualna).
Nagrody
1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj.
prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Panem Markiem Nowakowskim Tel 18 440 15 27 lub 18 440 10 33

Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
2018 Konkurs szopek
IMS - drużynowy teni...
Halowa piłka nożna -...
Halowa piłka nożna c...
2018 halowa dziewcząt
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008