31.03.2023
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,352,574 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Nawigacja
Artykuły » Konkursy
Artykuły: Konkursy
2018 Konkurs szopek
Informacja dla uczestników konkursu "SZOPKI 2018" . Z powodu remontu w siedzibie GOK w Gródku nad Dunajcem szopki oddajemy do : Przydonicy - świetlica, WDK Bartkowa ( pon- czw. godz 15.15 - 19.oo) Biblioteka Rożnów, WDK Roztoka Brzeziny, WDK - Jelna - skąd zostaną przewiezione do oceny oraz na wystawę w Heron Live Hotel w Siennej. NIE przywozimy ich do Gródek nad Dunajcem. Termin oddania szopek to czwartek - 13.12.2018 ORGANIZATOR: - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza KATEGORIE klasy 1,2 i 3 SP - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) oraz klasy 4,5 i 6 SP prace indywidualne i zbiorowe ZAŁOŻENIA KONKURSU Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami. Uczestnicy – dzieci i młodzież terenu Gminy Gródek nad Dunajcem Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 13 grudnia 2018 ( czwartek ) roku w najbliższej placówce GOK-u. W czasie Świąt Bożego Narodzenia przewidziana jest wystawa nagrodzonych prac w Heron Live Hotel w Siennej. Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi podczas koncertu noworocznego, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Prosi się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2019 r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.

Konkurs pisanek i przegląd palm wielkanocnych 2018
Konkurs pisanek i przegląd palm wielkanocnych 2018 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Technika wykonania prac: dowolna , preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi. 2. W Konkursie biorą prace wykonane przez jednego ucznia lub grupę uczniów ( dotyczy tylko uczniów klas 0-III szkół podstawowych). Kategorie wiekowe uczestników: a. uczniowie zerówek, b. uczniowie klas I-III, c. uczniowie klas IV-VII, d. uczniowie klas II i III gimnazjum. 3. Uczestnicy oddają gotowe prace do szkół – każda ze szkół może oddać na konkurs gminny maksymalnie 3 prac z każdej kategorii wiekowej. Zebrane prace muszą dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem do dnia 15 marca ( środa ) 2018 roku (do godz.14.45 ). Pracę muszą być dokładnie opisane. Metryczka zawiera imię i nazwisko wykonawcy ( wykonawców) , grupę wiekową oraz adres szkoły. Prace dostarczone do GOK inna droga nie biorą udziału w konkursie. 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej GOK (www-gok.godek.iap.pl). Uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii wiekowych. Wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnej imprezy - w miesiącu maju lub czerwcu - jak od kilku lat. Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie palm wielkanocnych, który odbędzie się w Palmową Niedzielę w każdym z kościołów parafialnych naszej gminy.

Konkurs szopek 2017
ORGANIZATOR: - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza KATEGORIE Gimnazjum: Klasy II -III - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) oraz klasa VII SP Szkoły Podstawowe: Klasy 0 – III - prace indywidualne i zbiorowe - (nie więcej niż 3 osoby) Klasy IV – VI - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) ZAŁOŻENIA KONKURSU Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami. Uczestnicy – dzieci i młodzież terenu Gminy Gródek nad Dunajcem Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 13 grudnia 2017 ( środa ) roku w najbliższej placówce GOK-u. W czasie Świąt Bożego Narodzenia przewidziana jest wystawa prac . Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi do 14 stycznia 2018 r, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Prosi się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018 r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.

Konkurs pisanek i przegląd palm 2017
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Technika wykonania prac: dowolna , preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi. 2. W Konkursie biorą prace wykonane przez jednego ucznia lub grupę uczniów ( dotyczy tylko uczniów klas 0-III szkół podstawowych). Kategorie wiekowe uczestników: a. uczniowie zerówek, b. uczniowie klas I-III, c. uczniowie klas IV-VI, d. uczniowie gimnazjum. 3. Uczestnicy oddają gotowe prace do szkół – każda ze szkół może oddać na konkurs gminny maksymalnie 3 prac z każdej kategorii wiekowej. Zebrane prace muszą dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem do dnia 5 kwietnia ( środa ) 2017 roku (do godz.14.45 ). Pracę muszą być dokładnie opisane. Metryczka zawiera imię i nazwisko wykonawcy ( wykonawców) , grupę wiekową oraz adres szkoły. Prace dostarczone do GOK inna droga nie biorą udziału w konkursie. 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej GOK (www-gok.godek.iap.pl) a do dnia 12 kwietnia 2017 r. Uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii wiekowych. Wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnej imprezy - jak od kilku lat. Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie palm wielkanocnych, który odbędzie się w Palmową Niedzielę w każdym z kościołów parafialnych naszej gminy.

Konkurs szopek 2016
ORGANIZATOR: - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza KATEGORIE Gimnazjum: Klasy I -III - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) Szkoły Podstawowe: Klasy 0 – III - prace indywidualne i zbiorowe - (nie więcej niż 3 osoby) Klasy IV – VI - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) ZAŁOŻENIA KONKURSU Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami. Uczestnicy – dzieci i młodzież terenu Gminy Gródek nad Dunajcem Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 15 grudnia 2016 roku w najbliższej placówce GOK-u. W czasie Świąt Bożego Narodzenia przewidziana jest wystawa prac . Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi do 14 stycznia 2017 r, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Prosi się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2017 r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.

Pisanki 2016 - czas na solidną pracę.
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Technika wykonania prac: dowolna , preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi. 2. W Konkursie biorą prace wykonane przez jednego ucznia lub grupę uczniów ( dotyczy tylko uczniów klas 0-III szkół podstawowych). Kategorie wiekowe uczestników: a. uczniowie zerówek, b. uczniowie klas I-III, c. uczniowie klas IV-VI, d. uczniowie gimnazjum. 3. Uczestnicy oddają gotowe prace do szkół – każda ze szkół może oddać na konkurs gminny maksymalnie 3 prac z każdej kategorii wiekowej. Zebrane prace muszą dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem do dnia 16 marca ( środa ) 2016 roku (do godz.15.oo ). Pracę muszą być dokładnie opisane. Metryczka zawiera imię i nazwisko wykonawcy ( wykonawców) , grupę wiekową oraz adres szkoły. Prace dostarczone do GOK inna droga nie biorą udziału w konkursie. 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej GOK (www-gok.godek.iap.pl) a do dnia 10 kwietnia 2013 r. uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii wiekowych. Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie palm wielkanocnych, który odbędzie się w Palmową Niedzielę w każdym z kościołów parafialnych naszej gminy.

Szopki 2015 - konkurs
ORGANIZATOR: - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza KATEGORIE Gimnazjum: Klasy I -III - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) Szkoły Podstawowe: Klasy 0 – III - prace indywidualne i zbiorowe - (nie więcej niż 3 osoby) Klasy IV – VI - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) ZAŁOŻENIA KONKURSU Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami. Uczestnicy – dzieci i młodzież terenu Gminy Gródek nad Dunajcem Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 15 grudnia 2015 roku w najbliższej placówce GOK-u. W czasie Świąt Bożego Narodzenia przewidziana jest wystawa prac . Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi do 14 stycznia 2016 r, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Prosi się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2016 r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.

Konkurs pisanek 2013
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Technika wykonania prac: dowolna , preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi. 2. W Konkursie biorą prace wykonane przez jednego ucznia lub grupę uczniów ( dotyczy tylko uczniów klas 0-III szkół podstawowych). Kategorie wiekowe uczestników: a. uczniowie zerówek, b. uczniowie klas I-III, c. uczniowie klas IV-VI, d. uczniowie gimnazjum. 3. Uczestnicy oddają gotowe prace do szkół – każda ze szkół może oddać na konkurs gminny maksymalnie 3 prac z każdej kategorii wiekowej. Zebrane prace muszą dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem do dnia 20 marca ( środa ) 2013 roku (do godz.19.oo ). Pracę muszą być dokładnie opisane. Metryczka zawiera imię i nazwisko wykonawcy ( wykonawców) , grupę wiekową oraz adres szkoły. Prace dostarczone do GOK inna droga nie biorą udziału w konkursie. 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej GOK (www-gok.godek.iap.pl) a do dnia 10 kwietnia 2013 r. uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii wiekowych. Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie palm wielkanocnych, który odbędzie się w Palmową Niedzielę w każdym z kościołów parafialnych naszej gminy.

Konkurs - palm wielkanocnych
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem wspólnie z Ks. Proboszczami Parafii gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do udziału w przeglądzie palm wielkanocnych 2013. Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych związanych z okresem Wielkanocy. 1. Przegląd na charakter otwarty, preferowane są prace wykonane samodzielnie, technikami tradycyjnymi. 2. Przegląd odbędzie się w niedzielę palmową - 24 marca, w każdym z kościołów parafialnych naszej gminy, po Mszy Św. -godzina zostanie podana przez Ks. Proboszcza w ogłoszeniach parafialnych. 3. Palmy zostaną ocenione i nagrodzone przez Ks. Proboszcza oraz pracownika Gminnego Ośrodka Kultury. 4. Ogłoszenie wyników w postaci galerii fotograficznej nastąpi na stronie internetowej GOK. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny ze zgodą na publikacje fotografii na stronie internetowej. Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pisanek wielkanocnych adresowanym do uczniów szkół naszej gminy.

Cztery pory roku - kolejny konkurs fotograficzny
ORGANIZATOR - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza KATEGORIE Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli: - prace indywidualne. Gimnazjum: Klasy I -III - prace indywidualne. Szkoły Podstawowe: Klasy 0 – III - prace indywidualne. Klasy IV – VI - prace indywidualne. ZAŁOŻENIA KONKURSU: Temat wiodący: Cztery pory roku- krajobraz, przyroda, środowisko. Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie 12 zdjęć. Forma i sposób wykonania : zdjęcia cyfrowe, oddawane w plikach graficznych na nośniku- CD, DVD, opisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora. (np. jankowalskifoto1.jpg ). Zdjęcia oddajemy w możliwie dużej rozdzielczości - najlepiej tej z aparatu foto. Uczestnicy – mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość. Prace należy składać do 15 lipca 2013 roku w najbliższej placówce GOK-u. Oddanie prac jest jednoczesną zgodą na ich wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury podczas wystawy fotograficznej oraz w każdy inny sposób, zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi do w trakcie Dni Jeziora Roznowskiego 2013 r, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby. Do krążka musi być dołączone pisemne oświadczenie, że zdjęcie zostało wykonane samodzielnie i autor posiada do niego prawa autorskie. W przypadku osób niepełnoletnich pod oświadczeniem dziecka podpisują się także jego Rodzice. Prosi się o dokładne podpisanie krążka - nośnika danych. W opisie należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę ( kategorię wiekową) adres, miejscowość, telefon ( ważne !) , Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.

Jesienne liście - konkurs fotograficzny
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Jesienne liście" 2012. Regulamin konkursu w rozwinięciu wiadomości.

Konkurs szopek 2012
Jak co roku zapraszamy do konkursu szopek. Regulamin w rozwinięciu wiadomości.

Konkurs palm wielkanocnych 2012
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem wspólnie z Ks. Proboszczami Parafii gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do udziału w przeglądzie palm wielkanocnych 2012. Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych związanych z okresem Wielkanocy.

Konkurs pisanek wielkanocnych 2012.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Technika wykonania prac: dowolna , preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi.

Konkurs szopek za nami - wyniki
W dorocznym konkursie szopek ogłoszonym przez Gminny Ośrodek Kultury zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Przydonicy. Kategoria szkół podstawowych O-III : Gabriela Fyda i Justyna Berdychowska kl. 3. Natalia Zarzycka, kl. 2 Mateusz Zięcina kl. 1 Kategoria szkół podstawowych — kl. IV-VI: 1.Katarzyna Zyzak kl. 5 2. Julia Krzyżak kl.5 3.Dominik Mrzygłód kl. 5 Wyróżnienia: Dominika Mlyczyńska i Ewa Mrowca, kl. 3. Karolina i Dawid Basta kl.1, Justyna Popardowska kl 5, Edyta Jasińska kl.5, Sylwia Gołąb kl. 6 Gratulacje. Zdjęcia szopek
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008