31.03.2023
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,352,502 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Nawigacja
Artykuły » Gazeta
Artykuły: Gazeta
2020 gazeta lokalna grudzień
Gazeta lokalna "Znad Jeziora Rożnowskiego" - grudzień 2020 Pobierz

Gazeta kwiecień 2019
Gazeta lokalna "Znad Jeziora Rożnowskiego" Wielkanoc

Gazeta 2018
Gazeta lokalna "Znad Jeziora Rożnowskiego" Wielkanoc Gazeta lokalna "Znad Jeziora Rożnowskiego" Boze Narodzenie

Gazeta 2017 - grudzień
Gazeta do pobrania tutaj


Gazeta - Styczeń 2016
Gazeta lokalna do pobrania tutaj

Gazeta rocznik 2014
Numer pierwszy gazety "Znad Jeziora Rożnowskiego" do pobrania Kwiecień 2014 numer drugi : listopad 2014

Gazeta lokalna - rocznik 2013
"Znad Jeziora Rożnowskiego" - gazeta lokalna gminy Gródek nad Dunajcem - rok 2013

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ - Matka Boża Tuchowska
Zespół klasztorny redemptorystów w Tuchowie Tuchów - urocze miasteczko nad rzeką Białą, położone wśród łagodnych wzgórz Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego, obecnie liczące ok. 6 tys. mieszkańców, było własnością tynieckich benedyktynów do roku 1820. Prawa miejskie otrzymało od Kazimierza Wielkiego w 1340r. Na wzgórzu za rzeką Białą znajduje się zespół klasztorny redemptorystów - Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, założonego przez św. Alfonsa Marię Liguori w 1726r. Do Polski sprowadził ich w roku 1787 św. Klemens i założył pierwszą placówkę w Warszawie. Po kasacie z 1808r. wznowili swoją działalność w 1824r., jednak tylko na 10 lat. Na stałe osiedlili się w Polsce w 1883r. 26 kwietnia 1893r. biskup tarnowski powierzył im posługę w sanktuarium MB Tuchowskiej. W 1921r. założyli Wyższe Seminarium Duchowne, obecnie międzynarodowe i wybudowali klasztor przylegający do kościoła od strony południowej. Klasztor ten w ciągu XXw. był systematycznie rozbudowywany.

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ
WPROWADZENIE DO CYKLU ARTYKUŁÓW O KORONACJACH MARYJNYCH. Przez kilkanaście najbliższych miesięcy będziemy przedstawiać cykl artykułów o sanktuariach Matki Bożej Koronowanej diecezji tarnowskiej. Autorem artykułów jest pochodzący z Tropia Michał Nowakowski, emerytowany nauczyciel, polonista, przewodnik górski. W wersji papierowej teksty można przeczytać w nowosądeckiej "Bathani". Do poszczególnych tekstów będą dołączone galerie zdjęć z poszczególnych sanktuariów. Marek Nowakowski. Pochodzenie słów „korona” i „koronacja” Słowa te w języku łacińskim oznaczają: wieniec, uwieńczenie. Korona- symbol władzy królewskiej, występuje już w starożytności. Jej pierwowzorem były wińce laurowe, które wkładano na głowy cesarzy, królów czy zwycięzców olimpiad. Korona, najpiękniejsza ozdoba głowy, miała postać złotej obręczy ozdobionej liliami i krzyżem, wysadzanej klejnotami. Koronacja (łac. coronatio) to uroczysty akt nałożenia korony na głowę. Kościół np. dokonywał konsekracji dziewic, kładąc na ich głowę koronę. Zwyczaj ów zachował się do naszych czasów w niektórych zakonach i kongregacjach żeńskich. W Kościele prawosławnym podczas obrzędu ślubnego koronuje się nowożeńców, symbolizujących zaślubiny Chrystusa z Kościołem. Koronacja to uroczysty akt przekazania monarsze insygniów królewskich, połączony najczęściej z kościelną ceremonią namaszczania olejami świętymi. Aktu koronacji dokonywał wysoki rangą duchowny (najczęściej prymas). W Polsce w latach 1025-1829 koronowano 28 królów i 24 królowe. Koronacja odbywała się w niedzielę, a uroczystości trwały (od soboty) trzy dni.

Gimnazjaliści z Rożnowa w Mielnie
Reportaż z pobytu uczniów Gimnazjum nr 1 w Rożnowie w dniach 2-5 czerwca 2012 r. w Gminie Mielno. W ramach współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z Gminą Mielno, położoną w Województwie Zachodniopomorskim, odbyła się wymiana uczniów. W tym roku 40 gimnazjalistów z Rożnowa oraz trzech opiekunów – Pani dyrektor Agata Fyda, Pani Małgorzata Bugańska, Pan Mateusz Mikulec przybyło do Mielna i zwiedziło ciekawe miejsca północnej Polski.

Edukacja przez działanie, czyli wymiana młodzieży w Zespole Szkół w Jelnej
Decyzją Komitetu Ewaluacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projekt konkursowy Zespołu Szkół w Jelnej pt. „Amicus amimus in corpore sano – w zdrowym ciele duch przyjazny, czyli przez sport do wzajemnego zrozumienia” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Sukces jest tym większy, że konkurencja była bardzo duża. Był on realizowany w dniach 21 – 29.05.2012 r. w ramach Akcji 3 „ Młodzież w Świecie; podakcja 3.1 Wymiany Młodzieży. Tematem projektu jest edukacja poprzez sport i zajęcia na świeżym powietrzu. Uzupełnia ją problematyka pozwalająca zrozumieć i poznać odmienność kulturową i obyczajową partnerów wymiany. Celami nadrzędnymi są: nawiązanie dialogu, pogłębienie wzajemnego zrozumienia oraz zbudowanie więzi i podstaw stałej współpracy, tak aby w przyszłości zapewnić kontynuację. Dzięki wsparciu Narodowej Agencji Programu gimnazjaliści z Jelnej , Rożnowa i Podola-Górowej wspólnie z 12 osobową grupą młodzieży ukraińskiej z Gminy Solonka, położonej na obrzeżach Lwowa, uczestniczyli w różnorodnych działaniach . Obejmowały one zajęcia sportowe na obiektach szkolnych i w parku linowym, biegi na orientację, wieczory historii, kultury i tradycji, turystykę pieszą, wieczór międzykulturowy, warsztaty, dyskusje. Podstawowe założenie projektu to edukacja pozaformalna, zatem stosowane metody pracy to: warsztaty, drama, debata, zawody były sportowe, ankietowanie, nauka tańca regionalnego, prezentacja rysunków, prezentacja multimedialna, gry i zabawy. Uczestnicy projektu świetnie się bawili, a przy tym poznali odmienność kulturową, nauczyli się pokonywać bariery i stereotypy we wzajemnych kontaktach, doskonalili posługiwanie się j. angielskim, rozwijali kompetencje kluczowych: kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się współpracy, planowania i realizacji działań, wykorzystania technologii komputerowej. Pobyt młodzieży ukraińskiej w Polsce to dopiero początek współpracy. Planowana jest rewizyta i kontynuacja współpracy i wymiany. Młodzi Polacy z Gminy Gródek nad Dunajcem odwiedzą Solonkę w październiku. Ryszard Baziak Dyrektor Zespołu Szkół w Jelnej Więcej zdjęć i informacji na stronie internetowej ZS Jelna

Podwójny Grand Prix Karoliny Gwóźdź z Rożnowa
Wychowanki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Krakowie zdobyła Grand Prix , równocześnie na V Międzynarodowym Konkursie Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej w Wiśniowej Karolina Gwóźdź wywalczyła Grand Prix

Młodzi naukowcy z Podola
W okresie od 1 listopada 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół w Podolu-Górowej realizowany jest projekt „Młodzi naukowcy”. Celem projektu jest rozbudzanie w młodzieży zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz problematyką ochrony środowiska naturalnego. Adresatami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 2 w Podolu-Górowej. W ramach projektu realizowane są zajęcia w trzech blokach tematycznych: - warsztaty z matematyki i fizyki, - warsztaty informatyczne, - warsztaty przyrodniczo-ekologiczne. W ramach warsztatów uczniowie m.in. biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z fizyki realizowanych w profesjonalnym laboratorium w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz korzystają z terenowych warsztatów ekologicznych w Pienińskim Parku Narodowym. W ramach projektu w maju przewidziany jest Gminny Konkurs Interdyscyplinarny dla gimnazjalistów oraz dwudniowe warsztaty wyjazdowe w Ojcowskim Parku Narodowym i Muzeum Inżynierii w Krakowie, połączone z wizytą na najbardziej znanych wyższych uczelniach krakowskich kształcących w dziedzinach matematyki, fizyki, informatyki oraz nauk przyrodniczych. Projekt zakończy festyn naukowy, podczas którego uczestnicy zajęć zaprezentują efekty swojej pracy oraz nabyte umiejętności. Dla uczestników udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zspodolegorowa.prv.pl.

Turniej informatyczny 2012.
XI GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY 20 marca 2012r. w Zespole Szkół w Podolu Górowej odbyła się jedenasta edycja Gminnego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Zespół Szkół w Podolu Górowej. Celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie wśród uczniów umiejętności pracy z edytorem graficznym Paint, edytorem tekstowym Microsoft Word oraz arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel. W konkursie wzięło udział 7 uczniów szkół podstawowych z klas I-III, 7 uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI oraz 7 gimnazjalistów, łącznie 8 szkół z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: - Konkurs „Paint na wesoło” dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, - Konkurs „Z Wordem na Ty” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, - Konkurs „Excel bez tajemnic” dla uczniów gimnazjum. Każdy oceniany był według odrębnych zasad. W konkursie „Paint na wesoło” zwyciężyli: I miejsce – Karol Kuś ze Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem, II – miejsce Mateusz Bochenek (SP Podole-Górowa), III – miejsce Agnieszka Zyzak (SP Przydonica). Wśród uczniów klas IV-VI, w kategorii konkurs „Z Wordem na Ty” najlepsze wyniki uzyskali: Kamila Kmak (SP Sienna) – I miejsce, Karolina Ziółkowska (SP Podole-Górowa) – II miejsce, Gabriela Bednarek (SP Rożnów) – III miejsce. Spośród uczniów gimnazjum w konkursie „Excel bez tajemnic” I miejsce zdobył Wojciech Sarota z Gimnazjum w Gródku nad Dunajcem, II miejsce Wojciech Mrzygłód z Gimnazjum w Przydonicy oraz III miejsce – Julia Bednarek reprezentująca Gimnazjum w Rożnowie. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył zwycięzcom Dyrektor Zespołu Szkół w Podolu Górowej Krzysztof Groń. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem.
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008