23.07.2018
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Jesteś 5,857,674 osobą
na tej stronie
Gości online: 1
Konkurs szopek 2017
ORGANIZATOR: - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

HONOROWY PATRONAT
- Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józefa Tobiasza
KATEGORIE
Gimnazjum:
Klasy II -III - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby) oraz klasa VII SP
Szkoły Podstawowe:
Klasy 0 – III - prace indywidualne i zbiorowe - (nie więcej niż 3 osoby)
Klasy IV – VI - prace indywidualne i zbiorowe – (nie więcej niż 3 osoby)


ZAŁOŻENIA KONKURSU
Forma i sposób wykonania - dowolna - prace wykonane samodzielnie, łącznie z figurkami.
Uczestnicy – dzieci i młodzież terenu Gminy Gródek nad Dunajcem
Przewidziane nagrody za oryginalność i pomysłowość.

Prace należy składać do 13 grudnia 2017 ( środa ) roku w najbliższej placówce GOK-u.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia przewidziana jest wystawa prac .

Wręczenie nagród za wyróżnione prace nastąpi do 14 stycznia 2018 r, o czym zostaną powiadomione zainteresowane osoby.

Prosi się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na tylnej części pracy. W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawców, klasę, adres, miejscowość, telefon, w przypadku prac zbiorowych imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym.
Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018 r. Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności.

Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wzorów prac do celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszczenia na stronach internetowych.
Kamera on-line
Kamera on-line
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Wrota Małopolski

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Alarm Gródek

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Solonka

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008