30.11.2022
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,277,419 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Nawigacja
Artykuły » Gazeta » KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ - Matka Boża Tuchowska
KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ - Matka Boża Tuchowska
Zespół klasztorny redemptorystów w Tuchowie

Tuchów - urocze miasteczko nad rzeką Białą, położone wśród łagodnych wzgórz Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego, obecnie liczące ok. 6 tys. mieszkańców, było własnością tynieckich benedyktynów do roku 1820. Prawa miejskie otrzymało od Kazimierza Wielkiego w 1340r. Na wzgórzu za rzeką Białą znajduje się zespół klasztorny redemptorystów - Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, założonego przez św. Alfonsa Marię Liguori w 1726r. Do Polski sprowadził ich w roku 1787 św. Klemens i założył pierwszą placówkę w Warszawie. Po kasacie z 1808r. wznowili swoją działalność w 1824r., jednak tylko na 10 lat. Na stałe osiedlili się w Polsce w 1883r. 26 kwietnia 1893r. biskup tarnowski powierzył im posługę w sanktuarium MB Tuchowskiej. W 1921r. założyli Wyższe Seminarium Duchowne, obecnie międzynarodowe i wybudowali klasztor przylegający do kościoła od strony południowej. Klasztor ten w ciągu XXw. był systematycznie rozbudowywany.

Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Zbudowany w latach 1677-1682 w miejscu poprzedniego, drewnianego. Kościół konsekrował 8 września 1687r. bp Oborski, nadając mu wezwanie Nawiedzenia NMP i św. Stanisława biskupa. Jest to typowy dla okresu baroku jednonawowy kościół z frontonem podzielonym czterema pilastrami i z trójkątnym szczytem o podziałach pilastrowo-arkadowych. Jego wnętrze to prostokątna nawa i węższe od niej, zakończone trójbocznie prezbiterium, nakryte sklepieniem krzyżowym. Po obu stronach nawy znajdują się dwie kopułowe kaplice: od południa Św. Krzyża, a od północy św. Barbary. Inne kaplice od strony północnej to kaplica Świętych i Błogosławionych Redemptorystów oraz dobudowana w 1988r. kaplica "Pieta". Wyposażenie wnętrza kościoła jest późnobarokowe. Najokazalszy jest ołtarz główny. Powstał on w roku 1741 i jest dziełem Antoniego Frąckiewicza. Między złoconymi kolumnami znajduje się wnęka z cudownym obrazem MB Tuchowskiej.

Obraz Matki Boskiej Tuchowskiej


Pochodzi z lat 1530-40 z polskiej szkoły malarskiej Mistrza ołtarza z Bodzentyna. Został namalowany na desce lipowej o wymiarach 58,2x44 cm, tłustą temperą na zaprawie kredowej. Jest to technika charakterystyczna dla malarstwa średniowiecznego, stosowana też w późniejszych epokach. Obraz przedstawia Maryję do połowy postaci z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Głowa Madonny i Dzieciątka są zwrócone wprost ku patrzącemu. Oczy, szeroko otwarte spoglądają na patrzącego z powagą, ale i z wielką dobrocią. Twarz Matki Bożej jest szczególnie piękna, młodziutka, promieniująca prawdziwie matczyną miłością i wyrozumiałością dla wszystkich ludzi. Dzieciątko zostało namalowane w całej postaci w sukience koloru koralowego, z bosymi nóżkami. Trzyma ono prawą rączkę na błękitnej kuli zakończonej krzyżykiem, co symbolizuje Jego panowanie nad światem, odkupionym męką i śmiercią na krzyżu. Lewą rączkę podnosi w geście błogosławieństwa względnie pozdrowienia, a może zaproszenia. Maryja trzyma w prawej ręce rozkwitłą różę. Dzięki temu obraz tuchowski zalicza się do maryjnej grupy ikonograficznej powiązanej z krzewem różanym, wizją apokaliptyczną i ogrodem rajskim. Oryginalne, malowane szaty Maryi i Dzieciątka pokrywa obecnie metalowa "sukienka" wykonana z pozłacanej blachy.

Historia obrazu

Istnieje opinia, że obraz, zanim go umieszczono w ołtarzu, był najpierw noszony w feretronie. Rok 1597 jest datą zapisaną w dokumentach w związku z relacją, że obraz MB Tuchowskiej zasłynął cudami i zaczął ściągać rzesze pielgrzymów. Pierwotny kult maryjny na tuchowskim wzgórzu był związany ze świętem Wniebowzięcia, a jednodniowy odpust w tym dniu obchodzono jeszcze w XIXw. Pierwszy zapis o połączeniu kultu MB Tuchowskiej ze świętem Nawiedzenia spotykamy w aktach wizytacji kanonicznej w 1596r. W aktach wizytacyjnych z 1637r. wspomniano, że na uroczystość Nawiedzenia przybywa do sanktuarium ok. 15 tys. pielgrzymów. W okresie wojen XVII-wiecznych ustalił się zwyczaj, że rycerze polscy ruszający na wyprawę, przybywali do Tuchowa. Przyjmowali tu sakramenty święte, pocierali szable o ołtarz i ze znakiem maryjnego ryngrafu (niewielka, wypukła blacha, w kształcie tarczy z rysunkiem o tematyce religijnej, noszona na zbroi pod szyją), różańca czy szkaplerza szli do walki za wiarę i ojczyznę. Staraniem tuchowskiego proboszcza, benedyktyna o. Marcina Melaniusza, bp krakowski Jakub Zadzik wyznaczył komisje do zbadania wiarygodności cudów. Na wyznaczony dzień 1 lipca 1641r. zgromadziło się w Tuchowie ok. 3 tys. świadków, spośród których wybrano do zeznań 59 osób. Sporządzone i zaprzysiężone akta potwierdził w roku następnym bp. Oberski. Można przypuszczać, że jeszcze w tym roku cudowny obraz ukoronowano na mocy dekretu biskupiego. W zachowanych opisach łask i cudów z XVII i XVIIIw. występują mężczyźni i kobiety wszystkich stanów. Zasięg pielgrzymek w dawnych czasach był szeroki: od Śląska po Kijów i od Węgier po Litwę.

Koronacja Obrazu koronami papieskim 2 X 1904 r.

Była punktem szczytowym kultu MB Tuchowskiej. Uroczystość odbyła się na polu położonym nad Białą. Ustawiono tam otwarty namiot, a drogę do kościoła bogato przystrojono. Udekorowane były wszystkie domy miasta i okolicy. Święto zaczęło się już w sobotę 1 X. Po wzruszającym kazaniu redemptorysty o. Łubieńskiego, zdjęto cudowny obraz z ołtarza i przeniesiono w uroczystej procesji na plac koronacyjny. Rozpoczęły się nabożeństwa i modlitewne czuwanie. Zasadnicza uroczystość odbyła się następnego dnia, w niedzielę, przy udziale kilku biskupów, ok. 200 kapłanów i ok. 130 tys. wiernych. Koronator, abp Leon Wałęga dokonał aktu nałożenia koron oraz oddania całej diecezji tarnowskiej w opiekę Tuchowskiej Matce. Złożył biskupie insygnia u stóp ołtarza i w gorącej modlitwie prosił Maryję o dobrych i licznych kapłanów. Wieczorem tego dnia w procesji wśród śpiewu pieśni, huku moździerzy i trzaskania sztucznych ogni przeniesiono ukoronowany obraz do kościoła. W pierwszej dekadzie października nawiedziło Tuchowska Panią ok. 200 tys. wiernych, a 500 kaplanów oddało przed tuchowskim obrazem pokłon Matce Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Koronacja obrazu wpłynęła wybitnie na wzrost pielgrzymek w następnych latach. Obecnie przybywa pielgrzymek dzieci po I Komunii św., młodzieży bierzmowanej, grup maturalnych i ministrantów.

Koronator obrazu, abp Leon Wałęga

Urodził się 25 III 1859r. w Moszczenicy k. Gorlic w rodzinie chłopskiej. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, ale ostatnie lata wraz z maturą dokończył w Jaśle. W 1878r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. W 1881r. wyjechał na studia do Rzymu. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. Tu 24 III 1883r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju pełnił różne funkcje: prefekta w małym seminarium, wikariusza, sekretarza sądu metropolitalnego, wicerektora Seminarium Duchownego, wykładowcy katechetyki, dogmatyki i teologii fundamentalnej, spowiednika sióstr felicjanek we Lwowie. Na mocy bulli papieża Leona XIII został nominowany na biskupa tarnowskiego w kwietniu 1901r. Konsekrację przyjął w dniu 12 V 1901r. w katedrze tarnowskiej z rąk kard. Jana Puzyny. Z jego przyjściem do Tarnowa rozpoczął się jeden z największych pontyfikatów w dziejach diecezji. W trosce o wzrost powołań kapłańskich założył Małe Seminarium we własnej rezydencji biskupiej. W 1933r. wychowankowie Małego Seminarium stanowili 20% diecezjalnego duchowieństwa.

Za jego rządów przybyło w diecezji 5 nowych zgromadzeń żeńskich i 2 męskie. W 1909r. rozpoczął wielką akcję dzielenia parafii i budowy nowych kościołów filialnych, a wynikiem jej była budowa 86 nowych kościołów i restauracja kilku dalszych. Utworzył 62 nowe parafie i 7 nowych dekanatów. W 1932 r. wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie go z biskupstwa (okazją była trudna rekonwalescencja po złamaniu nogi). Pius XI przyjął rezygnację. 15 marca 1933r. abp L. Wałęga opuścił Tarnów i udał się do klasztoru redemptorystów w Tuchowie. Tu zmarł 22 kwietnia 1933r. i tu został pochowany. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki odznaczył go pośmiertnie Orderem Odrodzenia Polski - Polonia Restituta "za wyjątkowe zasługi na polu działalności kapłańskiej, narodowej i społecznej". Na 25-lecie jego śmierci z inicjatywy bp Karola Pękali księża ufundowali mu spiżowy pomnik w katedrze tarnowskiej. Na pomniku położono napis, streszczający jego posługę biskupią: "Dilexit Ecclesiam" (Ukochał Kościół).

Michał Nowakowski

Fot. Marek Nowakowski
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008