27.11.2022
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

7,275,734 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Nawigacja
Artykuły » Turystyka » Karpacki Szlak Rowerowy
Karpacki Szlak Rowerowy
Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce to projekt realizowany przez Sądecką Organizację Turystyczną. Projekt ten ma na celu wykreowanie markowego produktu turystycznego regionu oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Karpacki Szlak Rowerowy wraz we szlakami łącznikowymi w Małopolsce ma długość ok. 800 km.

"KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK GŁÓWNY"
kolor szlaku - czerwony


Będzie wykonany na trasie historycznego szlaku handlowego z południa Europy do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz zmian przebiegu obecnie istniejących dróg).
Szlak na tym odcinku będzie przebiegał od Leluchowa na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miejscowości o znanych walorach turystycznych
i posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rożnów, Tropie, Iwkową, Lipnicę Murowaną, Niegowić, Biskupice do Wieliczki i Krakowa
Długość szlaku około 175 km.
Zgodnie z ideą swoistego „uaktywnienia" bogactwa i walorów historycznych, kulturowych, krajobrazowych i tradycji regionalnych, projekt zakłada utworzenie szlaków rowerowych przebiegających równoległe i prostopadle do głównego Karpackiego Szlaku Rowerowego (sieć przebiegu szlaku - przedstawiono na mapie województwa małopolskiego). Będą to następujące szlaki:

SĄDECKI SZLAK ROWEROWY"
kolor szlaku - żółty

Trasa szlaku prowadzi od: Muszynki /przejście graniczne/ - Tylicz - Polany - Kamianna - Uhryń - Łabowa - Maciejowa - Nawojowa - Kamionka Wielka - Nowy Sącz.
Długość szlaku 63 km.
Szlak ten zostanie połączony w Nowym Sączu z głównym szlakiem Karpackim. Przebiegać on będzie terenami Beskidu Sądeckiego.
Szlak zaliczany do łatwych o różnicy wysokości do 400 m, przebiegać będzie drogami asfaltowymi, utwardzonymi i gruntowymi.

"WIELOKULTUROWY SZLAK ROWEROWY"
kolor szlaku - czerwony

Szlak przebiega od: Blechnarki (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją),
a następnie trasą: Hańczowa - Brunary - Florynka - Wawrzka - Grybów - Bobowa - Ciężkowice - Zakliczyn - docelowo do Tarnowa. Dalsza trasa szlaku zostanie wytyczona po uzgodnieniu z powiatem tarnowskim.
Długość szlaku około 120 km
Różnica wysokości w opisanym kierunku 350 m, a w odwrotnym 700 m.
Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi.
Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.
 

"ROWEROWY SZLAK WINNY"
kolor szlaku - żółty

Przebiega na trasie: Bartne - Owczary - Gorlice - Łużna - Staszkówka do Ciężkowic.
Szlak ten w przyszłości należy przedłużyć, to jest przeznakować istniejący obecnie odcinek szlaku czerwonego Bartne - Konieczna na szlak w kolorze żółtym jaki został ustalony dla tego szlaku i doprowadzić go do przejścia granicznego w Koniecznej. Wskazane jest także wykonanie jego odgałęzienia do Biecza. W tym historycznym mieście podjęto próby przypomnienia o wzajemnych powiązaniach z południowymi bratankami, organizując Świętno Wina. Inicjatywę tę można wesprzeć powstającym szlakiem, wzdłuż którego mogą powstawać regionalne winiarnie serwujące jak przed wiekami transportowany szlakiem węgierski trunek, na pewnych odcinkach prowadzącymi starymi traktami kupieckimi, którymi wieziono różne gatunki wina z Węgier do Polski.
Z handlu winem słynął Biecz, Gorlice i Ciężkowice. Natomiast na handel winem z Tokaju duży wpływ wywierał przygraniczny obecnie słowacki a wówczas węgierski Bardejów, który miał na terenie Tokaju ( Węgry) własne winnice i wytwórnie.
Szlak ten mógłby więc w przyszłości zostać przedłużony nie tylko na terenie Polski ale projektem należałoby zainteresować także przygraniczne tereny Słowacji z Bardejowem na czele ale także partnerów z Węgier.
Długość szlaku około 85 km.
Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi.
Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek między Bartnem a Krzywą i pomiędzy Małastowem
a Owczarami.

"ROWEROWY SZLAK HISTORYCZNYM TRAKTEM KRÓLEWSKIM"
kolor szlaku - zielony

Prowadzi na trasie: Czorsztyn - Niedzica - Łysa n/Dunajcem (przejście drogowe ze Słowacją) - Czerwony Klasztor (Słowacja) - Droga Pienińska - przejście turystyczne Szczawnica-Leśnica - Szczawnia - Obidza - Łazy Brzyńskie - Gołkowice - Stary Sącz - Nowy Sącz - Zawada - Mystków - Cieniawa - Ptaszkowa - Grybów - Stróże - Szalowa - Gorlice - Kobylanka - Libusza - Biecz.
Szlak nawiązuje do historycznych miejsc pobytu i przejazdu królów.
Długość szlaku około 130 km.
Szlak przebiega drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi
i leśnymi.
Szlak łatwy.

"TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY"
kolor szlaku - niebieski

Prowadzi trasą: Leluchów (przejście graniczne ze Słowacją) - Dubne - Tylicz
- z odgałęzieniem do Krynicy-Zdroju, a potem przez miejscowości: Izby - Brunary - Uście Gorlickie - Gładyszów - Radochna - Długie (z możliwością połączenia ze szlakami województwa podkarpackiego).
Szlak ten jest łatwo dostępny dla naszych południowych sąsiadów, a jego ideą jest przejechanie rowerem wzdłuż różnych pasm górskich. Jego główną zaletą jest to, że na dużych odcinkach prowadzi przez wyludnione, pozbawione ludzi i zabudowań tereny, umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą, nieskażoną cywilizacją a także bezpośrednie obserwacje natury, w tym zwierząt, ptaków i płazów. Są to cenne walory poszukiwane przez turystów ze zurbanizowanych, przemysłowych ośrodków naszego kraju.
Podkreślenie tych walorów można uzyskać poprzez wytyczenie szlaków umożliwiających dalszy przejazd nimi w kierunku Bieszczad.
Długość szlaku 70 km.
Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i żwirowymi.
Szlak średnio trudny.

"POGÓRZAŃSKI SZLAK ROWEROWY"
kolor szlaku - niebieski

Trasa do uzgodnienia z gminami powiatu tarnowskiego tak, aby trasy szlaku „Winnego" i „Wielokulturowego" połączyć w powiecie tarnowskim do głównego Szlaku Karpackiego.
Długość szlaku około 120 km.
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2020 gazeta lokalna...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008